Banekort

Der vil frem til 14 dage før turneringsstart kunne forekomme mindre ændringer på banens layout.
OB og mando er ikke indtegnet på banekortet. Dette fremgår af tabellen, og du kan klikke på hulnummeret for at se hullets teeskilt.

PDF-Format: Banekort Aalborg Open

 

Hul Par Hvid Gul OB og manda
1 3 99 86 OB zonen på hul 2 gælder også her, men med alm OB regler. Grusstien til højre er ikke OB.
2 3 88 69 OB på og til højre for Mejrupstien. Dropzone efter drive. Følgende kast spilles med alm OB-regler.
3 3 109 90 Ø-hul. SAFEzone indenfor stierne. Dropzone efter drivet. Følgende kast spilles med alm OB-regler.  Der er ikke OB oppe bag kurven.
4 3 90 73 Indersiden af stierne markerer OB-linjen. Alm. OB-regler. Re-tee med et strafkast, hvis du ikke når ind i safezonen (eks. rammer lygtepælen. Kun gældende for hvid tee).
5 3 89 69 Ø-hul. SAFEzone indenfor stierne. Dropzone efter drivet. Følgende kast spilles med alm OB-regler.
6 3 102 84 OB på den tværgående sti, samt på og til højre for Mejrupstien. Alm. OB regler.
7 3 70 65 OB på stien og bag den. Dropzone ved OB på drivet. Følgende kast spilles med alm OB-regler. Ingen mandatory-port.
8 3 85 69 OB på gruset ved amfi-scenen. Stenkanten er SAFE. Alm OB-regler.
9 3 115 87 OB på gruset ved amfi-scenen. Stenkanten er SAFE. OB på og til højre for Mejrupstien. Alm OB-regler.
10 3 109 95 OB på gruset ved amfi-scenen. Stenkanten er SAFE. Mejrupstien er SAFE. Alm. OB-regler
11 3 118 88 OB på og til højre for Mejrupstien. Grusstierne er SAFE.
12 3 79 65 Ø-hul. SAFEzone over Mejrupstien. Dropzone efter drivet. Følgende kast spilles med alm OB-regler.
13 4 208 151 Ø-hul. OB på og til venstre for Mejrupstien. Dropzone efter drive (Gælder kun hvid tee). Følgende kast og alle kast fra gul tee spilles med alm. OB-regler.
14 3 84 70 OB på og til venstre for Mejrupstien.  Alm. OB-regler. Grusstien ved kurven er SAFE. Mandatory venstre om træet. Re-tee med straf, hvis mando misses. Gul tee er trukket tilbage, så mando kommer i spil herfra.
15 4 167 115 OB på og til venstre for Mejrupstien. Alm. OB-regler. Grusstien er SAFE.
16 3 128 82 Ø-hul. SAFEzone over Mejrupstien. Stien på langs til højre for kurven og grusstien bag kurven er SAFE. Dropzone efter drivet. Følgende kast spilles med alm OB-regler.
17 4 152 140 OB på gruset ved amfi-scenen. Stenkanten er safe. Alm. OB-regler. Stien til højre for kurven er SAFE.
18 3 79 67 Stien under broen, samt Budumvej (asfalt) og alt til højre for den er OB. Broen er safe. Alm. OB-regler.
57