Banekort

Turneringslayoutet er på plads.
Flowet til hver runde kan ses på scorekortet nedenfor.
Under dét er en oversigt over alle hullerne.
I tabellen nederst er længder og OB/Mando regler beskrevet. Ved at klikke på hulnummeret kan du se teeskiltet til det enkelte hul.

Hul Par Hvid Gul OB og mando
1 3 99 86 OB på og til venstre for Mejrupstien. Alm. OB-regler. Grusstien til højre er ikke OB.
2 3 88 69 OB på og til højre for Mejrupstien. Dropzone efter drive. Følgende kast spilles med alm OB-regler.
3 3 109 90 Ø-hul. SAFEzone indenfor stierne. Dropzone efter drivet. Følgende kast spilles med alm OB-regler. Der er ikke OB oppe bag kurven.
4 4 153 120 Indersiden af stierne markerer OB-linjen. Re-tee med et strafkast, hvis du ikke når ind i safezonen (eks. rammer lygtepælen). Alm. OB-regler på følgende kast.
Der SKAL sendes en spotter frem, inden der kastes ind i skoven.
5 3 89 69 Ø-hul. SAFEzone indenfor stierne. Dropzone efter drivet. Følgende kast spilles med alm OB-regler.
6 3 102 84 OB på den tværgående sti, samt på og til højre for Mejrupstien. Alm. OB regler.
7 3 65 65 OB på stien og bag den. Dropzone ved OB på drivet. Følgende kast spilles med alm OB-regler. Ingen mandatory-port.
8 3 85 69 OB på gruset ved amfi-scenen. Stenkanten er SAFE. Alm OB-regler.
9 3 115 87 OB på gruset ved amfi-scenen. Stenkanten er SAFE. OB på og til højre for Mejrupstien. Alm OB-regler.
10 3 109 64 OB på gruset ved amfi-scenen. Stenkanten er SAFE. Mejrupstien er SAFE. Alm. OB-regler
11 3 81 81 OB på og bag Mejrupstien. Alm. OB-regler. Grusstierne er SAFE.
12 3 79 65 Ø-hul. SAFEzone over Mejrupstien. Dropzone efter drivet. Følgende kast spilles med alm OB-regler.
13 4 208 151 Ø-hul. OB på og til venstre for Mejrupstien. Dropzone efter drive (Gælder kun hvid tee). Følgende kast og alle kast fra gul tee spilles med alm. OB-regler.
14 3 80 67 OB på og til venstre for Mejrupstien.  Alm. OB-regler. Grusstien ved kurven er SAFE.
15 4 167 115 OB på og til venstre for Mejrupstien. Alm. OB-regler. Grusstien er SAFE.
16 3 128 82 Ø-hul. SAFEzone over Mejrupstien. Stien på langs til højre for kurven og grusstien bag kurven er SAFE. Dropzone efter drivet. Følgende kast spilles med alm OB-regler.
17 4 152 140 OB på gruset ved amfi-scenen. Stenkanten er safe. Alm. OB-regler. Stien til højre for kurven er SAFE.
Fra hvid: Mando højre om træet.
18 3 79 67 Stien under broen, samt Budumvej (asfalt) og alt til højre for den er OB. Broen er safe. Alm. OB-regler.
X1 3 91 91 “Banan-hullet”. Mando til højre om det markerede træ.
X2 4 125 105 “Dråbe-hullet”
X3 4 104 70 “Steffen-hullet”
X4 3 72 72 “Allé-hullet”
X5 3 75 64 “Heimir-hullet”. OB på Mejrupstien og til venstre for den. Alm. OB regler.